JesteÂmy na Google+
Google+
Zamˇw bezp│atną poradŕ
umˇw siŕ na bezp│atne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta
BRAMY GARA¯OWE - UCHYLNE

CECHY: 
Bramy uchylne

Praktyczne
Wygodne wej┬Âcie do gara┬┐u bez konieczno┬Âci otwierania ca┬│ej bramy umo┬┐liwia zamontowanie drzwi przej┬Âciowych w skrzydle. Teraz, bez niepotrzebnego wysi┬│ku, mo┬┐na wyj┬Â├Ž, wyprowadzi├Ž rower czy schowa├Ž narz├¬dzia.

Bramy uchylne

£atwe w obs³udze
Sprawne u┬┐ytkowanie gwarantuje zespó┬│ spr├¬┬┐yn naci┬▒gowych oraz samonastawne rolki. Zamykanie i otwieranie bramy przebiega stabilnie, ┬│atwo i pewnie.

Bramy uchylne

Bezpieczne
Bezpieczne u┬┐ytkowanie gwarantuje zastosowany zespó┬│ spr├¬┬┐yn naci┬▒gowych w os┬│onach. Dwupunktowe, zatrzaskowe ryglowanie daje zawsze pewno┬Â├Ž zamkni├¬cia bramy, dzi├¬ki czemu zwi├¬ksza si├¬ bezpiecze├▒stwo mienia.

Bramy uchylne

Trwa┬│e
D┬│ugoletnie u┬┐ytkowanie bramy gwarantuje zast┬▒pienie procesu spawania skr├¬caniem. We wszystkich bramach uchylnych o┬Âcie┬┐nice s┬▒ skr├¬cane z zamkni├¬tych profili stalowych, ocynkowanych, w ten sposób wyeliminowano mo┬┐liwo┬Â├Ž powstania ewentualnych ognisk korozji.

Bramy uchylne

Z ociepleniem lub bez
Lepsz± izolacjê termiczn± i akustyczn± w pomieszczeniu zapewnia ocieplenie bramy i zabezpieczenie jej od wewn±trz panelami PCV. Natomiast wersja bez ocieplenia stanowi tanie rozwi±zanie dla nieogrzewanych gara¿y.


KOLORY:   
Bramy uchylneBramy uchylneBramy uchylneBramy uchylne
 bia┬│y
RAL 9016
 ceglasty
BTX 2702
 bordowy
BTX 2701
 oliwkowy
BTX 4702
Bramy uchylneBramy uchylneBramy uchylneBramy uchylne
 popielaty
RAL 7016
 niebieski
RAL 5010
 br┬▒zowy
RAL 8014
 ciemnobr┬▒zowy
RAL 8017

Bramy uchylneBramy uchylneBramy uchylne