Jeste¶my na Google+
Google+
Zamów bezpłatną poradę
umów się na bezpłatne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta
DRZWI PCV
 
 
Drzwi zewnĂŞtrzne PCV

      Drzwi s± wizytówk± Pañstwa domu, poniewaÂż zapewniaj± bezpieczeñstwo oraz chroni± przed haÂłasem i warunkami pogodowymi.
 
Charakterystycznymi cechami drzwi firmy s±:

  • nowoczesny wygl±d
  • moÂżliwo¶æ dowolnego uksztaÂłtowania
  • najwyÂższe bezpieczeñstwo i dÂługa Âżywotno¶æ
  • wielokomorowa budowa
  • g³êboko¶æ zabudowy od 60 do 70 mm pozwalaj± uzyskaæ bardzo dobre parametry termoizolacyjne, natomiast duÂże komory wzmocnieñ daj± moÂżliwo¶æ zastosowania zbrojenia gwarantuj±cego odpowiednie parametry statyczne.