Jeste¶my na Google+
Google+
Zamów bezpłatną poradę
umów się na bezpłatne pomiar okien
Technika Okienna
O firmie

       Nasza Firma zostaÂła zaÂłoÂżona w 1999 r. Zajmujemy siĂŞ gÂłównie sprzeda¿± i montaÂżem stolarki otworowej, Okna , Drzwi, Bramy garaÂżowe oraz technik± osÂłonow± tj. ÂŻaluzje, Rolety, Markizy, Moskitiery, Verticale.
      Od pocz±tku naszej dziaÂłalno¶ci oferujemy klientom markowe produkty, krótkie terminy realizacji, niskie ceny oraz profesjonaln± obsÂługĂŞ klienta.
      To wÂła¶nie profesjonalna obsÂługa klienta jest gÂłównym ÂĽródÂłem naszych sukcesów, które osi±gnĂŞli¶my poprzez kadrĂŞ wykwalifikowanych pracowników którzy s± do Pañstwa dyspozycji - wystarczy jeden telefon i pañstwa problem staje siĂŞ naszym problemem.
      ObsÂługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i kompleksowe inwestycje dla wspólnot mieszkaniowych oraz firm remontowych i budowlanych.
      Aby zdobyæ zaufanie potencjalnego klienta nie pobieramy zaliczek, wszystkie nasze produkty speÂłniaj± wymagania Aprobaty Technicznej ITB na które udzielamy wieloletniej gwarancji.
      DuÂże grono zadowolonych klientów nios±c± reklamĂŞ pantoflow± mówi za siebie, Âże polityka przez nas obrana jest sÂłuszna i sÂłuÂży do ci±gÂłego doskonalenia naszych usÂług.

 Parnterzy