JesteÂmy na Google+
Google+
Zamˇw bezp│atną poradŕ
umˇw siŕ na bezp│atne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta
OKNA PCV 6 KOMOROWE
 
Okna PCV 6 komorowe

Wed┬│ug opinii specjalistów najwi├¬ksze straty ciep┬│a w domach i mieszkaniach nast├¬puj┬▒ poprzez wentylacj├¬ oraz okna i drzwi zewn├¬trzne. Poznanie s┬│abych punktów, przez które tracimy energi├¬ ciepln┬▒ na etapie planowania inwestycji (remontu), chroni Pa├▒stwa przed dodatkowymi wydatkami i pozwala w przysz┬│o┬Âci zaoszcz├¬dzi├Ž na ci┬▒gle rosn┬▒cych kosztach energii.

Ze wzgl├¬du na to, i┬┐ wentylacja w pomieszczeniach mieszkalnych jest konieczna a odzyskanie energii utraconej t┬▒ drog┬▒ jest bardzo kosztowne, nale┬┐y zwróci├Ž szczególn┬▒ uwag├¬ dokonuj┬▒c wyboru stolarki. Firma Technika Okienna wychodz┬▒c naprzeciw oczekiwaniom Klienta w swojej ofercie proponuje tylko nowoczesne i energooszcz├¬dne okna wykonywane w systemie „na 6 plus”, które przy atrakcyjnych cenach ┬│┬▒cz┬▒ w sobie walory estetyczne i u┬┐ytkowe.

Nowoczesne OKNA na 6 plus to gwarancja sze┬Âciu podstawowych czynników decyduj┬▒cych o komforcie u┬┐ytkowania:


       

Okna PCV Warszawa

 

Okna PCV Warszawa

 

   
Okna PCV Warszawa

 

 
Okna PCV Warszawa

 


Okna PCV Warszawa

 


Okna PCV Warszawa


Stolarka PCV wykonywana jest tylko i wy┬│┬▒cznie z profili sze┬Âciokomorowych, do wyboru w cenie podstawowej maj┬▒ Pa├▒stwo skrzyd┬│a i listwy przyszybowe proste i okr┬▒g┬│e, uszczelki czarne i szare.

Okna PCV Warszawa

Okna PCV Warszawa

"Na 6 plus" skrzyd┬│o proste

"Na 6 plus" skrzyd┬│o okr┬▒g┬│e

Oferowane profile mog┬▒ by├Ž okleinowane jednostronnie lub  dwustronnie, 4 okleinami standardowymi lub dowoln┬▒ oklein┬▒ na zamówienie. Istnieje równie┬┐ mo┬┐liwo┬Â├Ž lakierowania profili jednostronnie i dwustronnie, na dowolnie wybrany kolor - lakierowanie profili daje mo┬┐liwo┬Â├Ž dopasowania stolarki PCV do aluminiowej lud nawet najbardziej wymy┬Âlnej aran┬┐acj.
 
Firma posiada mo┬┐liwo┬Â├Ž wykonania prawie wszystkich kszta┬│tów okien pocz┬▒wszy od ┬│ukowych, okr┬▒g┬│ych, kszta┬│tu elipsy, poprzez trójk┬▒ty, r┬▒by, trapezy sko├▒czywszy na oknach w kszta┬│cie fali.

Okna PCV Warszawa - okleina

Okleiny

Okna PCV Warszawa - kolory       

Paleta kolorów       

Okna PCV Warszawa - zawiasy

Okna i drzwi firmy Sonarol wyposa┬┐ona s┬▒ w okucia obwiedniowe renomowanej firmy G-U (Gretsch-Unitas), która od 100 lat, oferuje kompleksowe i nowatorskie rozwi┬▒zania. Jednym z nich s┬▒ ukryte zawiasy, których zastosowania poprawia walory estetyczne okien ale przede wszystkim zmniejsza nacisk na uszczelki oraz eliminuje mostki termiczne. Wszystkie stosowane okucia G-U wyró┬┐niaj┬▒ si├¬ ┬│atwo┬Âci┬▒ regulacji oraz niezawodno┬Âci┬▒ u┬┐ytkowania.

Bardzo wa┬┐nym elementem okien jest szyba, stanowi┬▒ca nawet do 80% okna. Dobór odpowiedniej szyby podwy┬┐sza komfort u┬┐ytkowania. Standardowo stosowanym szkleniem jest pakiet o parametrach przenikalno┬Âci cieplnej U=1,0 [W/(m2K)], grubo┬Âci 24mm - dwuszybowy oddzielony ramk┬▒ dystansow┬▒.

Szyba zewn├¬trzna wykonana jest ze szk┬│a float, przepuszczaj┬▒cego krótkofalowe promieniowanie s┬│oneczne. Umo┬┐liwiania to nagrzewanie si├¬ pomieszcze├▒ szczególnie w okresie zimowym, szyba wewn├¬trzna z magnetronow┬▒ pow┬│ok┬▒ termoizolacyjn┬▒ odbija ciep┬│o zatrzymuj┬▒c je w ┬Ârodku pomieszczenia. Pakiety szybowe wype┬│nione s┬▒ gazem szlachetnym - argonem.
 
Firma Sonarol oferuje swoim klientom unikatowy dwu i trzyszybowy  pakiet  TPS (Thermo Plastic Spacer) Kameleon z ciep┬│┬▒ ramk┬▒, który zapobiega powstawaniu rosy szczególnie na obrze┬┐ach okna przy du┬┐ych ró┬┐nicach temperatur wewn┬▒trz i na zewn┬▒trz, ponadto ramka termo-plastyczna -Kameleon posiada system "przejmowania" koloru profilu co uatrakcyjnia wygl┬▒d ca┬│ego okna. Zastosowanie trzeciej szyby znacz┬▒co poprawia parametry przenikalno┬Âci cieplnej do poziomu U=0,7 [W/(m2K)] oraz d┬╝wi├¬koch┬│onne.
 
W ofercie dost├¬pne s┬▒ równie┬┐ pakiety z szybami: przeciws┬│onecznymi, d┬╝wi├¬koch┬│onnymi, bezpiecznymi, antyw┬│amaniowymi oraz zdobieniem ornamentowym.
 
Ka┬┐de zamówione okno w zale┬┐no┬Âci od potrzeb mo┬┐e zosta├Ž wyposa┬┐one w zwyk┬│e klamki, klamki Secustik, z przyciskiem oraz kluczem w ró┬┐nych kolorach.

    
   

Je┬Âli s┬▒ Pa├▒stwo z terenu Warszawy lub okolic Warszawy to zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty i bezp┬│atnego pomiaru okien.
Technika Okienna - OKNA PCV WARSZAWA