JesteÂmy na Google+
Google+
Zamˇw bezp│atną poradŕ
umˇw siŕ na bezp│atne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta
SERIA VEKA S-LINE

 
Okna serii S-line to oferta dla osób z wysokimi wymaganiami co do jako┬Âci i estetyki, dla wszystkich, którzy wymagaj┬▒ od ka┬┐dego elementu, który ich otacza jeszcze wi├¬cej. Okna z tej serii posiadaj┬▒ wiele mo┬┐liwo┬Âci, je┬Âli chodzi o rozwi┬▒zania poprawiaj┬▒ce funkcjonalno┬Â├Ž oraz bezpiecze├▒stwo u┬┐ytkowników.

Okna Amex-B┬▒czek serii S-line posiadaj┬▒ wysokie w┬│a┬Âciwo┬Âci izolacyjne i akustyczne. Starannie dobrane materia┬│y, szeroka na 70 mm g┬│├¬boko┬Â├Ž zabudowy oraz 5 komór powoduj┬▒, ┬┐e okna s┬▒ „cieplejsze i cichsze". Okna tej serii to elegancka linia wyró┬┐niaj┬▒ca si├¬ pó┬│okr┬▒g┬│ym skrzyd┬│em i ram┬▒, które nadaj┬▒ oknom ponadczasowy wygl┬▒d, co sprawia, ┬┐e okno to pasuje do ka┬┐dego stylu architektonicznego. Jest to doskona┬│y wybór do domów jednorodzinnych lub nowoczesnych apartamentów.


Charakterystyka okien VEKA S-line :

    • Profil 5 komorowy VEKA S-line

- skrzyd┬│o i oscie┬┐nica o konturach zaokr┬▒glonych
- wzmocnienie zamkniête w ramie
- bia┬│y
- dost├¬pny w pe┬│nej gamie kolorów i oklein drewnopodobnych,
      standardowa kolorystyka:
      z┬│oty d┬▒b (2178.001)
      d┬▒b bagienny (2052.089)
      orzech (2178.007)
      maho├▒ (2065.021)
      winchester (49240)
- rama i skrzyd┬│o w kolorze jednostronnym barwione w masie
- skrzyd┬│o okienne okleinowane z poszerzonym wzmocnieniem dla uzyskania lepszej statyki

    • Grubo┬Â├Ž ┬Âcianek profila spe┬│niaj┬▒ca najwy┬┐sze standardy RAL –"Klasa A" (PN-EN 12608)
    • Szyba o wspó┬│czynniku przenikania ciep┬│a U=1,1 (wg PN EN 673) /U=1,0 (wg PN EN 674)
    • Uszczelka w kolorze czarnym, szara i karmelowa za dop┬│at┬▒
    • Listwa przyszybowa okr┬▒g┬│a
    • Okucia SIEGENIA FAVORIT:

    - mikrowentylacja w skrzydle UR
    - zaczep antywywa┬┐eniowy w standardzie (za wyj┬▒tkiem skrzyde┬│ bia┬│ych do szeroko┬Âci 900mm)
    - klamka aluminiowa
    - kotwy monta┬┐owe
    Okna wyposa┬┐one s┬▒ w listw├¬ podparapetow┬▒, zabezpieczone foli┬▒ stretch
    Okna posiadaj┬▒ znak CE zgodny z norm┬▒ europejsk┬▒ PN-EN 14351-1
Seria Veka S-line