Jeste¶my na Google+
Google+
Zamów bezpłatną poradę
umów się na bezpłatne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta
ÂŻALUZJE PIONOWE
 
Technika Okienna 

      ÂŻaluzje pionowe to szeroko rozpowszechniony sposób zaciemniania pomieszczeñ jak i dekoracji wnĂŞtrz stosowany zarówno w biurach jak i mieszkaniach. Ich praktyczno¶æ, Âłatwo¶æ utrzymania w czysto¶ci jak i prostota obsÂługi sprawiÂły, Âże zapotrzebowanie na tego typu produkty ci±gle wzrasta. Lamele uÂżywane przez nasz± fi rmĂŞ do produkcji s± podwójnie impregnowane, co wydÂłuÂża okresy miĂŞdzy ich czyszcze-niem (impregnat zapobiega osadzaniu siĂŞ kurzu). Aktualnie sprzedajemy Âżaluzje z lamel o szeroko¶ci 127 mm i 89 mm. Oferujemy szerok± gamĂŞ kolorystyczn± i róÂżne struktury materiaÂłów. Technika OkiennaTechnika Okienna