Jeste¶my na Google+
Google+
Zamów bezpłatną poradę
umów się na bezpłatne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta

OKNA DREWNIANE

    

To optymalny wybór dla tych z Pañstwa, którzy ponad wszystko ceni± sobie szlachetno¶æ i naturalno¶æ materiaÂłu. Nasze okna wykonujemy ze starannie wyselekcjonowanego drewna sosnowego, mahoniowego (meranti) b±dÂĽ dĂŞbowego klejonego warstwowo. Poddajemy je technologicznej obróbce wedÂług restrykcyjnych standardów europejskich, co gwarantuje produkt o niepodwaÂżalnej jako¶ci.
Szeroka gama kolorystyczna i wzornicza swoboda, id±ce w parze z zaawansowan± technologi± produkcyjn±, pozwalaj± dostosowaæ parametry uÂżytkowe oraz ostateczny wygl±d okna do wymagañ naszych Klientów.

Okna drewniane - zalety

   
Profil Soft Line

Okna drewniane - profil Soft Line

       

    
 
Profil Retro

Okna drewniane - profil Retro

Cech± charakterystyczn± profili Soft-line s± zaokr±glone krawĂŞdzie listwy przyszybowej. Perfekcyjnie gÂładka powierzchnia uÂłatwia pielĂŞgnacjĂŞ i utrzymanie w czysto¶ci ramy okiennej. Zaokr±glone krawĂŞdzie podnosz± trwaÂło¶æ powÂłoki lakierowej. Drewno barwione jest na kilkana¶cie kolorów w zaleÂżno¶ci od preferencji Klienta, a nastĂŞpnie zabezpieczane ekologicznymi, wodoodpornymi lakierami.

 

To profil o klasycznych krawĂŞdziach listwy przyszybowej. W opcji Standard istnieje moÂżliwo¶æ dobrania jednego z kilkunastu kolorów. Zabarwione elementy drewniane powlekane s± ekologicznymi lakierami. WyposaÂżone s± w 1-komorowy zestaw szybowy o niezwykle korzystnych parametrach przenikalno¶ci cieplnej. Okna odznaczaj± siĂŞ równieÂż wysokim wspóÂłczynnikiem dÂĽwiĂŞkochÂłonno¶ci.