Jeste¶my na Google+
Google+
Zamów bezpłatną poradę
umów się na bezpłatne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta

PARAPETY WEWNĂŠTRZNE - PCV KOMOROWE
  
      Parapety komorowe PCV wykonane s± z materiaÂłów charakteryzuj±cych siĂŞ odporno¶ci± na zadrapanie, wodĂŞ, wilgoæ oraz stabilno¶ci± ksztaÂłtów i wymiarów. DziĂŞki budowie komorowej te parapety cechuj± siĂŞ wysok± sztywno¶ci±.


 Technika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika Okienna 
      
  Technika OkiennaTechnika Okienna  

Szeroko¶ci standardowe [mm]: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,500, 530
Na ¿yczenie klienta wykonujemy parapety o niestandardowych szeroko¶ciach i d³ugo¶ciach.

Dla estetycznego wykoñczenia trzeba u¿yæ zakoñczeñ w odpowiednich kolorach:

  • BiaÂły
  • Marmur zielony
  • Marmur CARRARA
  • JabÂłoñ
  • ZÂłoty d±b