Jesteśmy na Google+
Google+
Zamów bezpłatną poradę
umów się na bezpłatne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta
SERIA VEKA DANLINE


Firma Amex-BÂączek oferuje okna przystosowane nie tylko do warunków i wymagaĂą rynku polskiego, ale równieÂż produkty typowe dla rynków skandynawskich.
Okna otwierane na zewnÂątrz (tzw. okna skandynawskie) pozwalajÂą na peÂłne wykorzystanie przestrzeni wewnÂątrz budynku. Otwarcie takiego okna nie powoduje potrzeby przesuwania lub przestawiania kwiatów, ozdób, firan czy Âżaluzji znajdujÂących siĂŞ wewnÂątrz budynku. Okna takie moÂżna otworzyĂŚ caÂłkiem bÂądÂź tylko trochĂŞ w celu wywietrzenia pomieszczenia co umoÂżliwiajÂą zamontowane okucia. Komfort uÂżytkowania w po³¹czeniu z najwyÂższÂą jakoÂściÂą wykonania, wysokÂą szczelnoÂściÂą i energooszczĂŞdnoÂściÂą sprawiajÂą, Âże sÂą to najczĂŞÂściej wybierane okna przez klientów zagranicznych.
Wszystkie ramiaki sÂą bardzo wÂąskie przez co wydaje siĂŞ, Âże okno jest wiĂŞksze niÂż jest w rzeczywistoÂści. DziĂŞki temu oferuje ono bardzo wysokie walory estetyczne.
Seria Veka Danline