Jesteśmy na Google+
Google+
Zamów bezpłatną poradę
umów się na bezpłatne pomiar okien
Technika Okienna
Oferta
PARAPETY WEWNÊTRZNE - KONGLOMERAT

      Oferujemy parapety z wÂłoskiego konglomeratu. Konglomerat marmurowy jest produktem przemysÂłowym wynikajÂącym z kombinacji 95% marmuru naturalnego oraz 5% Âżywicy poliestrowej w charakterze ³¹cznika. Produkt koĂącowy posiada parametry przewyÂższajÂące kamieĂą naturalny wchodzÂący w jego skÂład. Do tego dochodzÂą zalety jakie daje produkcja przemysÂłowa w sensie kontroli, jednolitoÂści koloru i jakoÂści: niska nasiÂąkliwoœÌ, wysoka odpornoœÌ na Âścieranie i Âściskanie.
Wytrzyma³oœÌ konglomeratu na zginanie jest du¿o wy¿sza od GRANITU. Jednolita struktura zapewnia 100% mo¿liwoœÌ renowacji po dodatkowym polerowaniu.
      Standartowe wykoĂączenie elementów zawiera wypolerowanÂą powierzchniĂŞ, fazowany brzeg oraz zaokrÂąglone naroÂżniki. Konglomerat posiada Atest PZH/HK/B/1

WZORY KONGLOMERATU:


Technika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika Okienna

BotticinoCalacattaBrecia
Aurora
Rossa
Asiago
Verde
Tirreno
RasoticaGiallo
PordoiTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika OkiennaTechnika Okienna

Madreperla
Perlato
Appia
Bianco
Ambra
Bianco
Carrara
Polare
Rosa
Del
Garda
Napoleon